Hotell

 • Hotell Zander K

 • Bergen Børs Hotell

 • Sjømannen

Helsesektor

 • Haraldsplass Diakonale Sykehus

 • Mottaksklinikken

 • Samnangerheimen

Kjøpesenter

 • Laksevåg Senter

 • Oasen Senter

Kontorbygg

 • Grieggården

 • Lanternen

 • Nygårdsgaten 112-114

 • Fabrikkgaten 6

 • Statoil, Kokstad

Hus/Leiligheter

 • Straumsfjellet Panorama

 • Hillerhøyden

 • Noreidtunet

 • Krohnehagen

 • Steinsviklunden

 • Strandlien

Skoler

 • Fana Gymnas

 • Gamle Voss Gymnas

 • Skeie Skole

 • Alvøen Skole